Ράλλη Φωτεινή

Home/Ράλλη Φωτεινή

Ράλλη Φωτεινή

Γραμματέας Διοίκησης

Φιλόλογος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παρακολουθήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS κύκλο μαθημάτων στο  King’s College of London.

Διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Επίσης, είναι κάτοχος σχετικής πιστοποίησης Γραμματέα – Βοηθού Διοίκησης.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα όπως η διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων, οι αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων κ.α.

Γνωρίζει Αγγλικά.

Σήμερα είναι Γραμματέας Διοίκησης της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.