Σασλόγλου Ανδρέας

Home/Σασλόγλου Ανδρέας

Σασλόγλου Ανδρέας

Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ

Λογιστής

Είναι πτυχιούχος Μηχανογραφημένης Λογιστικής του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Διαθέτει πάνω από 12 έτη εμπειρίας στη Λογιστική υποστήριξη Μονάδων Υγείας και Ν.Π.Δ.Δ.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων του Δημοσίου τομέα.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.