Σπανός Γιώργος

Home/Σπανός Γιώργος

Σπανός Γιώργος

Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ

Οικονομολόγος - Executive M.B.A.
Λογιστής Α'  Τάξης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρίας στη Λογιστική υποστήριξη Μονάδων Υγείας και Ν.Π.Δ.Δ.

Διαθέτει εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Έχει συμμετάσχει σε ομάδες υλοποίησης έργων του Δημοσίου τομέα.

Έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.

Μέλος της μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης TEDxLarissa.