Τζελιάτης Δημήτρης

Home/Τζελιάτης Δημήτρης

Τζελιάτης Δημήτρης

Υπεύθυνος τμήματος Μισθοδοσίας

Λογιστής

Διαθέτει πτυχίο Διοικητικού & Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων.

Διαθέτει πάνω από 16 έτη εμπειρίας στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

Σήμερα είναι Υπεύθυνος Μισθοδοσίας και στέλεχος του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε φοροτεχνικά, ασφαλιστικά και εργατικά  θέματα.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.