Τσίντζηρας Χρυσόστομος

Home/Τσίντζηρας Χρυσόστομος
TSINTZIRAS

Τσίντζηρας Χρυσόστομος

Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ

Οικονομολόγος - Λογιστής