Τσιπέλη Έλενα

Home/Τσιπέλη Έλενα

Τσιπέλη Έλενα

Γραμματέας Διοίκησης

Φιλόλογος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα απασχολείται ως στέλεχος στη Γραμματεία της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.