Τσιακίρη Φωτεινή

Home/Τσιακίρη Φωτεινή

Τσιακίρη Φωτεινή

Διευθύντρια Διοίκησης Λειτουργιών-Σύμβουλος Διοίκησης

Χημικός - executive Μ.Β.Α  

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) για στελέχη επιχειρήσεων του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαθέτει πάνω από 26 έτη εμπειρίας. Για 12 χρόνια διατέλεσε Διευθύντρια πωλήσεων σε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία και για 11 χρόνια συνιδιοκτήτρια και Διευθύντρια Κατάρτισης Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της καριέρας  ασχολήθηκε με θέματα στρατηγικής πωλήσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη, υλοποίηση  και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, προώθηση στην απασχόληση,  σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων Ποιότητας, διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Παρακολούθησε δεκάδες σεμινάρια πάνω σε θέματα πωλήσεων, επιχειρηματικής συμβουλευτικής, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου εκπαίδευσης

Σήμερα είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών & Ποιότητας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από το 1988.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2006.