Χατζάκου Πολύμνια

Home/Χατζάκου Πολύμνια

Χατζάκου Πολύμνια

Υπεύθυνη Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος - Λογίστρια