Λαμπούδης Χρήστος

Home/Λαμπούδης Χρήστος

Λαμπούδης Χρήστος

Διευθυντής Τμήματος Υποστήριξης Φορέων Δημοσίου

Οικονομολόγος - Μ.Β.Α.-Λογιστής Α' Τάξης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τομέα ειδίκευσης την «Οικονομική των Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στη λογιστική υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, Μονάδων Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., αλλά και στη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Σήμερα είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Υποστήριξης Μονάδων Υγείας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε θέματα κατάρτισης στη Λογιστική επιστήμη. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε Προγράμματα Κατάρτισης στελεχών Μονάδων Υγείας σε θέματα εγκατάστασης – Τήρησης Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος.

Επίσης, διαθέτει πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη σύνταξη Ισολογισμών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1995.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.

Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του Ελληνογαλλικού κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».