Χριστοδούλου Δημήτρης

Home/Χριστοδούλου Δημήτρης

Χριστοδούλου Δημήτρης

Υπεύθυνος Τμήματος Υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας

Λογιστής  Α' Τάξης - MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει πάνω από 14 έτη εμπειρίας σε αντικείμενα όπως: η Λογιστική υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας και Ν.Π.Δ.Δ. η Λογιστική υποστήριξη Ο.Τ.Α. και η διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα και εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.