Χαρτόσημο Εταιρικών Συμβάσεων – “Όταν τα λόγια δε συμβαδίζουν με τις πράξεις”

Home/Media, Popular News/Χαρτόσημο Εταιρικών Συμβάσεων – “Όταν τα λόγια δε συμβαδίζουν με τις πράξεις”
556491196_news

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά από αποφάσεις του κατέστησε σαφές ότι με το νυν φορολογικό πλαίσιο και σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ για το καθεστώς Φ.Π.Α., απαλλάσσονται της επιβολής τέλους χαρτοσήμου οι δανειακές συμβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Όταν ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου και γενικά, η “επιβολή χαρτοσήμου”: α) αποτελεί μια αναχρονιστική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, β) έχει περιορισμένη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα λόγω του αυξημένου διαχειριστικού κόστους, γ) αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα αντιπαράθεσης μεταξύ ελεγκτικών αρχών και φορολογουμένων διότι το συγκεκριμένο κείμενο (ΠΔ της 28/28-7-31) είναι δυσνόητο για τους περισσότερους πολίτες, αφού έχει γραφτεί πριν από 90 έτη και δ) λόγω των πολλών τροποποιήσεων περιλαμβάνει αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις με απτή απόδειξη ότι η ίδια η πολιτεία το 2002, που επέλεξε να καταργήσει την επιβολή στις Αποδοχές από Μισθωτή Εργασία, το επέβαλε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναφερόταν “Γενικά σε όλες τις συναλλαγές από Μισθωτή Εργασία”, αντί να καταργήσει την ισχύ συγκεκριμένων διατάξεων του σχετικού “Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου”, διότι μάλλον ήταν αδύνατον η ίδια να προσδιορίσει πόσες διατάξεις έπρεπε να καταργήσει, μόνο ερωτήματα προκαλεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του οικονομικού επιτελείου.

Πώς μια κυβέρνηση που διατείνεται συνεχώς ότι προωθεί τη μείωση των φόρων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του “επιχειρείν” στη χώρα, επιλέγει την επαναφορά μιας αναχρονιστικής και προβληματικής διάταξης χωρίς αυτή να αποτελεί σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων;

Κατά πόσο λείπουν από τη χώρα πρακτικές επαναφοράς “κρατικών επιβαρύνσεων από το παράθυρο” και με αναδρομική ισχύ που ενισχύουν την αμφισβήτηση των φορολογουμένων έναντι της πολιτείας και των προθέσεών της;

Επειδή η χώρα έχει ανάγκη τις ημεδαπές επιχειρήσεις, επειδή στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι που βιώνουμε, το φορολογικό πλαίσιο της χώρας δεν μπορεί να επιβάλλει φόρους και τέλη που δεν υφίστανται σε άλλες χώρες, επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η επιπλέον κατάργηση “φόρων και τελών”, όπως το “χαρτόσημο” αλλά και αυτή του Ν.128/1975 που επιβαρύνει τα τραπεζικά δάνεια των επιχειρήσεων, επειδή η διευκόλυνσή τους στην “πρόσβαση του χρήματος”, είναι κρίσιμο για την επιβίωση τους, επειδή διανύουμε περίοδο αυξημένων επιτοκίων πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Τέλος, σε περίοδο αυξημένης οικονομικής ανασφάλειας είναι σημαντικό η πολιτεία να σηματοδοτεί ότι  “οι πράξεις πρέπει να συμβαδίζουν με τα λόγια”

Πανοζάχος Δημήτριος
Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος,
Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: capital.gr