Υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Home/Νόμοι – Εγκύκλιοι/Υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.
erganh-covid

Από 16/5/2022, χωρίς να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά, μόνο τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους που πραγματοποίησαν λιγότερους εβδομαδιαίους ελέγχους rapid test από τους προβλεπόμενους στην κείμενη νομοθεσία χωρίς αιτιολογία και παρείχαν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο εργοδότης δεν θα συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους:

α) που πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους από τον νόμο εβδομαδιαίους ελέγχους

β) που πραγματοποίησαν λιγότερους εβδομαδιαίους ελέγχους από τους προβλεπόμενους, αλλά είχαν νόμιμη αιτιολογία για: «Παροχή της Εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας», «Απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών ή με άδεια ασθενείας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια», «Κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας», «Μη έγκαιρη έκδοση «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 μέσω της πλατφόρμας gov.gr» και «Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους».

Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή δεν εμφανίζει πλέον σε λίστα τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους που δεν έχουν κάνει τα προβλεπόμενα rapid test ώστε να γίνει απλά μια επιβεβαίωση και τυχόν διορθώσεις αλλά ο εργοδότης πρέπει να προσθέσει από μόνος του τους εργαζόμενους.

Η παραπάνω διαδικασία επιβαρύνει με κόστος την επιχείρηση και με επιπλέον εργασία τους λογιστές, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις (my-data φορολογικές δηλώσεις κ.λπ.).

Ποιος είναι τελικά ο λόγος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης από τον εργοδότη και μάλιστα, για προγενέστερο διάστημα άνω των δύο μηνών;

Αν είναι η επιβολή προστίμων σε όσους εργοδότες και εργαζόμενους δεν έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα, ο κρατικός μηχανισμός έχει όλες τις πληροφορίες για να ελέγξει και να υποβάλλει τα πρόστιμα χωρίς να απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη.

Αν κανένας εργοδότης δεν υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων, το κράτος δε θα κάνει έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και δε θα επιβάλει πρόστιμα;

Αν κάνει έλεγχο και επιβάλει πρόστιμα, ποιος ο λόγος να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση από τον Εργοδότη;

Να έχει τη βεβαίωση του εργοδότη για να μην υπάρχει το δικαίωμα ενστάσεων κατά των επιβληθέντων προστίμων;

Εν κατακλείδι, συμπεραίνεται πως το δημόσιο επιβαρύνει τις επιχειρήσεις για να μειώνει το δικό του λειτουργικό κόστος.

 

Φωτιάδης Παναγιώτης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.