ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2η Προκήρυξη)

Home/Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2η Προκήρυξη)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2η Προκήρυξη)